Tạp chí mong nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ tài thí của quý cơ quan, doanh nghiệp, quý học giả, bạn đọc xa gần.

Ủng hộ Tạp chí NCPH không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Xiển dương mạch nguồn đạo pháp, ứng dụng thiết thực vào đời sống tu học… làm cho “tốt Đạo – đẹp Đời”.

Mọi sự ủng hộ được ghi nhận và cập nhật chi tiết trong chuyên mục này.

KINH PHÍ ỦNG HỘ SẼ ĐƯỢC DÙNG VÀO VIỆC:

  • Chi trả nhuận bút cho một số bài viết của Cộng tác viên;
  • Chi trả chi phí duy trì tên miền, thuê bao máy chủ, đường truyền internet, chi phí lập trình, các chi phí kỹ thuật, xây dựng mạng xã hội, các trang liên kết…;
  • Chi phí văn phòng, giao dịch hành chính, văn bản, giấy tờ, chi trả chi phí chuyển phát nhanh…
STT THỜI GIAN PHƯƠNG DANH SỐ TIỀN (VNĐ)
1 07/07/2023 Lê Huyền Trang 1,000,000
2 20/07/2023 Phạm Thị Thu Hằng 5,000,000
3 26/07/2023 Nguyen Thi Hoat 300,000
4 28/07/2023 Lưu Đình Cường 10,000,000
5 30/07/2023 Nguyen Nam Kien 1,000,000
Tổng (tháng 7/2023)= 17,300,000
6 10/08/2023 Ẩn Danh 100,000
7 23/08/2023 Tổ Tuệ Bi chùa Quán Sứ 5,000,000
Tổng (tháng 8/2023)= 5,100,000
8 18/09/2023 Nguyễn Thị Huệ – Viện nghiên cứu Văn hóa 1,000,000
9 25/09/2023 Ẩn danh 30,000
10 27/09/2023 Phí Thanh Hoa 100,000
Tổng (tháng 9/2023)= 1,130,000
11 10/10/2023 Ẩn danh 500,000
Tổng (tháng 10/2023)= 500,000
12 09/11/2023 Võ Đào Phương Trâm 500,000
13 09/11/2023 Thích Đồng Niệm 700,000
14 09/11/2023 Hà Thị Đan 600,000
15 09/11/2023 Phạm Thị Ánh Hồng 1,000,000
16 10/11/2023 Minh Duyên 1,000,000
17 10/11/2023 Đỗ Thị Bích Liên 1,000,000
18 10/11/2023 Đào Vinh Quang 1,000,000
19 10/11/2023 Hà Thị Hiền 1,000,000
20 14/11/2023 Võ Đào Phương Trâm 500,000
21 15/11/2023 Trieu Van Huong 2,000,000
22 18/11/2023 Tuyết Nhung 500,000
23 21/11/2023 Lê Thị Đức 500,000
24 21/11/2023 Trần Thị Dung 200,000
25 22/11/2023 Thanh Thảo 1,000,000
26 26/11/2023 Ẩn danh 100,000
Tổng (tháng 11/2023)= 11,600,000
27 19/12/2023 Nguyễn Văn Hiệp (Phúc Trí) – Phạm Bích Thủy (Minh Tâm) 60,000,000
28 27/12/2023 Trinh Mong Xuan 2,500,000
Tổng (tháng 12/2023)= 62,500,000

THỐNG KÊ THU – CHI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC ONLINE NĂM 2023

STT Nội dung chi Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Gói cước Vbee từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024         15,000,000
2 Sửa giao diện trang tin tháng 8/2023          6,400,000
3 Sửa code, Seo, backlink, keyword…         57,000,000
4 Mua Pro Plugin, bảo mật website          2,440,000
5 Chi phí xây dựng các trang mạng xã hội (giai đoạn 1)       250,000,000 Từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2023
6 Dịch vụ cải thiện tốc độ web, chi phí server ảnh       5,740,000
7 Chi phí Zalo OA       5,000,000
8 Plugin PDF       1,800,000
Tổng chi phí từ tháng 7/2023 đến hết ngày 31/12/2023     343,380,000
Tổng thu từ sự cúng dường của bạn đọc từ tháng 7/2023 đến hết ngày 31/12/2023       98,130,000
Tạp chí đang thiếu  (-245,250,000) 

Tạp chí đang thiếu 245,250,000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng) để quyết toán kinh phí năm 2023 cho các chi phí nêu trên. Mọi sự ủng hộ được cập nhật công khai theo ngày, tổng hàng tháng và tổng cả năm để mọi sự đóng góp, chi phí được minh bạch, lợi lạc quần sinh.

 

THỐNG KÊ THU – CHI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC ONLINE NĂM 2024

STT THỜI GIAN PHƯƠNG DANH SỐ TIỀN (VNĐ)
1 01/01/2024 Bùi Thị Tỉnh 1,000,000
2 02/01/2024 Thích Đồng Niệm 800,000
3 11/01/2024 Bùi Nguyệt Anh 1,000,000
4 11/01/2024 Phạm Thị Huệ 1,000,000
5 14/01/2024 Ẩn danh 50,000
6 16/01/2024 Ẩn danh (tài khoản thẻ) 200,000
7 28/01/2024 Ngô Thị Thanh Thủy 500,000
Tổng (tháng 1/2024)= 4,550,000
8 07/02/2024 Phan Thuy Ninh 500,000
9 13/02/2024 Le Thuy Hoai Nguyen 200,000
10 14/02/2024 Võ Đào Phương Trâm 500,000
11 16/02/2024 Nguyen Đinh My 100,000
12 21/02/2024 Nguyen Thi Hong My 500,000
13 27/02/2024 Trần Đình Long 100,000
Tổng (tháng 2/2024)= 1,900,000
14 03/03/2024 Nguyễn Đình Mỹ 100,000

phương danh cúng dường

STT Ngày Phương danh Số tiền ( VNĐ )
Tổng : 0 VNĐ