Tạp chí mong nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ tài thí của quý cơ quan, doanh nghiệp, quý học giả, bạn đọc xa gần.

Ủng hộ Tạp chí NCPH không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Xiển dương mạch nguồn đạo pháp, ứng dụng thiết thực vào đời sống tu học… làm cho “tốt Đạo – đẹp Đời”.

Mọi sự ủng hộ được ghi nhận và cập nhật chi tiết trong chuyên mục này.

KINH PHÍ ỦNG HỘ SẼ ĐƯỢC DÙNG VÀO VIỆC:

  • Chi trả nhuận bút cho một số bài viết của Cộng tác viên;
  • Chi trả chi phí duy trì tên miền, thuê bao máy chủ, đường truyền internet, chi phí lập trình, các chi phí kỹ thuật, xây dựng mạng xã hội, các trang liên kết…;
  • Chi phí văn phòng, giao dịch hành chính, văn bản, giấy tờ, chi trả chi phí chuyển phát nhanh…

• Công bố tình hình thu chi 4 tháng (8-11/2022) của Tạp chí.

• Báo cáo thu chi từ tháng 12/2022 tới tháng 3/2023 vận hành Tạp chí điện tử.

• Báo cáo thu chi Quý 2/2023 của Tạp chí.

phương danh cúng dường

STT Ngày Phương danh Số tiền ( VNĐ )
Tổng : 0 VNĐ