STT Ngày Phương danh Số tiền ( VNĐ )
Tổng : 0 VNĐ

Tạp chí mong nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ tài thí của quý cơ quan, doanh nghiệp, quý học giả, bạn đọc xa gần.

Ủng hộ Tạp chí NCPH không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Xiển dương mạch nguồn đạo pháp, ứng dụng thiết thực vào đời sống tu học… làm cho “tốt Đạo – đẹp Đời”.

Mọi sự ủng hộ được ghi nhận và cập nhật chi tiết trong chuyên mục này.

KINH PHÍ ỦNG HỘ SẼ ĐƯỢC DÙNG VÀO VIỆC:

  • Chi trả nhuận bút cho một số bài viết của Cộng tác viên;
  • Chi trả chi phí duy trì tên miền, thuê bao máy chủ, đường truyền internet, chi phí lập trình, các chi phí kỹ thuật, xây dựng mạng xã hội, các trang liên kết…;
  • Chi phí văn phòng, giao dịch hành chính, văn bản, giấy tờ, chi trả chi phí chuyển phát nhanh…

THỐNG KÊ THU – CHI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC ONLINE NĂM 2023

STT Nội dung chi Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Gói cước Vbee từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024         15,000,000
2 Sửa giao diện trang tin tháng 8/2023          6,400,000
3 Sửa code, Seo, backlink, keyword…         57,000,000
4 Mua Pro Plugin, bảo mật website          2,440,000
5 Chi phí xây dựng các trang mạng xã hội (giai đoạn 1)       250,000,000 Từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2023
6 Dịch vụ cải thiện tốc độ web, chi phí server ảnh       5,740,000
7 Chi phí Zalo OA       5,000,000
8 Plugin PDF       1,800,000
Tổng chi từ tháng 7/2023 đến hết ngày 31/12/2023     343,380,000
Tổng thu từ tháng 7/2023 đến hết ngày 31/12/2023       98,130,000
Thu bổ sung tháng 3/2024       200,000,000
Tạp chí đang thiếu  (-45,250,000)  để quyết toán năm 2023

THỐNG KÊ THU – CHI TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC ONLINE NĂM 2024

1. Nguồn thu:

+ Thu từ cúng dường qua số tài khoản của Tạp chí (từ tháng 1/2024 đến hết tháng 5/2024) = 13,300,000đ

+ Các nguồn thu khác = 40,000,000đ

Tổng thu = 53,300,000đ (1)

2. Tổng chi:

+ Chi phí xây dựng các trang mạng xã hội (giai đoạn 2) = 160,000,000đ

+ Thanh toán chi phí server (từ 16/5/2024 đến 16/5/2025) = 7,392,000đ

+ Chi phí tên miền (5 tên miền/5 năm) = 12,283,000đ

+ Quyết toán nợ tồn năm 2023 = 45,250,000đ

Tổng chi = 224,925,000đ (2)

3. Đang thiếu = (2) – (1) = 171,625,000đ (Một trăm bảy mươi mốt triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

 

STT THỜI GIAN PHƯƠNG DANH SỐ TIỀN (VNĐ)
1 01/01/2024 Bùi Thị Tỉnh 1,000,000
2 02/01/2024 Thích Đồng Niệm 800,000
3 11/01/2024 Bùi Nguyệt Anh 1,000,000
4 11/01/2024 Phạm Thị Huệ 1,000,000
5 14/01/2024 Ẩn danh 50,000
6 16/01/2024 Ẩn danh (tài khoản thẻ) 200,000
7 28/01/2024 Ngô Thị Thanh Thủy 500,000
Tổng (tháng 1/2024)= 4,550,000
8 07/02/2024 Phan Thuy Ninh 500,000
9 13/02/2024 Le Thuy Hoai Nguyen 200,000
10 14/02/2024 Võ Đào Phương Trâm 500,000
11 16/02/2024 Nguyen Đinh My 100,000
12 21/02/2024 Nguyen Thi Hong My 500,000
13 27/02/2024 Trần Đình Long 100,000
Tổng (tháng 2/2024)= 1,900,000
14 03/03/2024 Nguyễn Đình Mỹ 100,000
15 12/03/2024 Thích Đồng Niệm 900,000
16 13/03/2024 Thích nữ Hiển Liên 1,300,000
17 13/03/2024 Thích Lệ Quang 800,000
18 24/03/2024 Võ Đào Phương Trâm 500,000
Tổng (tháng 3/2024)= 3,600,000
19 02/04/2024 Nguyễn Đình Mỹ 100,000
20 03/04/2024 Nguyễn Thị Lan 100,000
Tổng (tháng 4/2024)= 200,000
21 07/05/2024 Nguyễn Mỹ Linh 50,000
22 13/05/2024 Thích Lệ Quang 800,000
23 13/05/2024 Thích Đồng Niệm 700,000
24 14/05/2024 Phạm Thị Ánh Hồng 1,000,000
25 20/05/2024 Duong Thi Thanh Tu 500,000
Tổng (tháng 5/2024)= 3,050,000
26 16/06/2024 Nguyen Thi Dao (Đào Tấn, Hà Nội) 1,000,000
27 17/06/2024 Hoang Thi Thuy 300,000
Tổng (tháng 6/2024)= 1,300,000
28 02/07/2024 Hà Thị Đan 1,000,000
29 05/07/2024 Thích Quảng Như 700,000
30 05/07/2024 Đỗ Thị Thanh Hương 1,000,000
31 07/07/2024 Hoang Thi Thuy 120,000