Tạp chí mong nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ tài thí của quý cơ quan, doanh nghiệp, quý học giả, bạn đọc xa gần.

Ủng hộ Tạp chí NCPH không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Tạp chí mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Xiển dương mạch nguồn đạo pháp, ứng dụng thiết thực vào đời sống tu học… làm cho “tốt Đạo – đẹp Đời”.

Mọi sự ủng hộ được ghi nhận và cập nhật chi tiết trong chuyên mục này.

KINH PHÍ ỦNG HỘ SẼ ĐƯỢC DÙNG VÀO VIỆC:

  • Chi trả nhuận bút cho một số bài viết của Cộng tác viên;
  • Chi trả chi phí duy trì tên miền, thuê bao máy chủ, đường truyền internet, chi phí lập trình, các chi phí kỹ thuật, xây dựng mạng xã hội, các trang liên kết…;
  • Chi phí văn phòng, giao dịch hành chính, văn bản, giấy tờ, chi trả chi phí chuyển phát nhanh…
STT THỜI GIAN PHƯƠNG DANH SỐ TIỀN (VNĐ)
1 07/07/2023 Lê Huyền Trang 1,000,000
2 20/07/2023 Phạm Thị Thu Hằng 5,000,000
3 26/07/2023 Nguyen Thi Hoat 300,000
4 28/07/2023 Lưu Đình Cường 10,000,000
5 30/07/2023 Nguyen Nam Kien 1,000,000
Tổng (tháng 7/2023)= 17,300,000
6 10/08/2023 Ẩn Danh 100,000
7 23/08/2023 Tổ Tuệ Bi chùa Quán Sứ 5,000,000
Tổng (tháng 8/2023)= 5,100,000
8 18/09/2023 Nguyễn Thị Huệ – Viện nghiên cứu Văn hóa 1,000,000
9 25/09/2023 Ẩn danh 30,000
10 27/09/2023 Phí Thanh Hoa 100,000
Tổng (tháng 9/2023)= 1,130,000
11 10/10/2023 Ẩn danh 500,000
Tổng (tháng 10/2023)= 500,000
12 09/11/2023 Võ Đào Phương Trâm 500,000
13 09/11/2023 Thích Đồng Niệm 700,000
14 09/11/2023 Hà Thị Đan 600,000
15 09/11/2023 Phạm Thị Ánh Hồng 1,000,000
16 10/11/2023 Minh Duyên 1,000,000
17 10/11/2023 Đỗ Thị Bích Liên 1,000,000
18 10/11/2023 Đào Vinh Quang 1,000,000
19 10/11/2023 Hà Thị Hiền 1,000,000
20 14/11/2023 Võ Đào Phương Trâm 500,000
21 15/11/2023 Trieu Van Huong 2,000,000
22 18/11/2023 Tuyết Nhung 500,000
23 21/11/2023 Lê Thị Đức 500,000
24 21/11/2023 Trần Thị Dung 200,000
25 22/11/2023 Thanh Thảo 1,000,000
26 26/11/2023 Ẩn danh 100,000

phương danh cúng dường

STT Ngày Phương danh Số tiền ( VNĐ )
Tổng : 0 VNĐ